3. % e punësimeve të aprovuara të mësuesve nga totali i kërkuar