4.Numri i procedurave administrative të cilat janë të automatizuara në çdo organ të administratës shtetërore