Легенда:
иницијативи кои се спроведуваат од мобилизатори
иницијативи спроведувани од страна на политичките подмладоци

Иницијативи кои што се спроведуваат

„Шара-Нашиот природен дом“

види детали
Патот до успехот на младите научници

види детали
Отворање на Школата во Речица

види детали
Отворена дискусија Десетгодишната стратегија за распределба и инвестициите во здравствената заштита.

види детали
Гласам, значи постојам

види детали
ЗА / ПРОТИВ отворена листа!

види детали
Кале - срцето на градот

види детали
Прифатилиште за животни Тетово

види детали
Куќа на спортот и културата

види детали
Младински ИТ центар

види детали
Перцепции и ставови на граѓаните за работата на општината

види детали
Туристички еко-воз од Тетово до Бањице (центар за рекреација)

види детали