Мапа


Младинскиот активизам е значајна компонента во секоја држава, која означува ангажман на младите во организирање на општествени промени.

Проектот го поддржува младинскиот активизам преку директна поддршка на млади индивидуалци од целата држава, но и претставници на политичките подмладоци коишто самостојно имплементираат иновативни иницијативи во разни области и сфери од општественото живеење.

Присутни сме во сите 8 развојни региони во државата, а со кликање на пинчињата на интерактивната мапа може да прочитате повеќе информации за самите иницијативи, како и за нивните имплементатори.

  • иницијативи кои се спроведуваат од мобилизатори
  • иницијативи спроведувани од страна на политичките подмладоци