3. % на одобрени вработувања на наставници од вкупно побараните