(MK) Работилница посветена на мобилизирање на потенцијалот на младите членови на партијата за подготовка на изборни програми базирани на докази