Што мислиш, какви можности би имал/а доколку се отвори младински центар?