Debat: Shtëpia e Sportit dhe Kulturës në Tetovë


Përmasa e germave

Si pjesë e iniciativës “Shtëpia e Sportit dhe Kulturës”, Abdulla Osmani, përfaqësues i Aleancës për Shqiptarët, do të organizojë një debat me aktorë të ndryshëm. Debati do të mbahet më 10 maj në Tetovë.

Ngjarja do të trajtojë mungesën e hapësirës publike (qendra për ndërveprim, sport dhe rekreacion) për të rinjtë dhe të moshuarit në Tetovë.

KUR

prej: 10-05-2021 14:00

deri: 10-05-2021 16:00

КU

Tetovo

Ngjarje të tjera

Paneli i dedikuar reklamave politike dhe integritetit të zgjedhjeve

Rinia e partive politike

03-04-2024

Punëtori për vëzhguesit e akredituar në zgjedhje

Rinia e partive politike

30-03-2024

Diskutim në panel: Forcimi i bashkëpunimit ndërmjet palëve të interesuara kombëtare për vlerësimin e rrezikut zgjedhor në Maqedoninë e Veriut

Rinia e partive politike

27-03-2024