Debat publik: Hapja e një qendre rinore në komunën e Gjevgjelisë


Përmasa e germave

QRZHQ Gjevgjeli, si anëtare e KRNM-së, më 30 nëntor do të organizojë debat publik me temë “Hapja e qendrës rinore në Komunën e Gjevgjelisë”.
Panelistë do të jenë kryetari i Komunës së Gjevgjelisë, përfaqësues të organizatave joqeveritare dhe punëtorë rinorë.

Shihni axhendën më poshtë për informacion më të detajuar:

11:00 – 11:15 Mbërritja e pjesëmarrësve,
Hapja dhe prezantimi
Laze Trajkov, Moderator

11:15 – 11:30 Zbatimi i Ligjit për pjesëmarrjen dhe politikat e të rinjve,
Andon Saramandov, kryetar i Komunës së Gjevgjelisë
Ivana Hadzi-Nikolova, Qendra Rajonale për të zhvillim të qëndrueshëm, Gjevgjeli

11:30 – 11:50 Dallimi midis këshillave rinore lokale, zyrave rinore dhe qendrave rinore
Zoran Ilieski, Koalicioni i organizatave rinore, SEGA
Dina Mitrovik, punëtore rinore, Sindikata për Punë Rinore

11:50 – 12:10 Hyrje në Udhëzimet për hapjen e qendrës rinore komunale

Dragan Atanasov, Sindikata për Punë Rinore
12:10 – 12:30 Përfitimet e funksionimit të një qendre rinore

Gorgi Nancev, menaxher i Qendrës Rinore Komunale – Kavadar
12:30 – 13:00 Çfarë qendre rinore nevojitet në Bashkinë e Gjevgjeli?
Diskutim i hapur
Ora 13:00 Koktel

KUR

prej: 30-11-2021 11:00

deri: 30-11-2021 14:00

КU

NI Center for culture, Gevgelija,

Ngjarje të tjera

Paneli i dedikuar reklamave politike dhe integritetit të zgjedhjeve

Ngjarje publike

03-04-2024

Punëtori për vëzhguesit e akredituar në zgjedhje

Ngjarje publike

30-03-2024

Diskutim në panel: Forcimi i bashkëpunimit ndërmjet palëve të interesuara kombëtare për vlerësimin e rrezikut zgjedhor në Maqedoninë e Veriut

Ngjarje publike

27-03-2024