Во соработка со ПИАЦ на ДУИ работевме со младите и ги зајакнувавме нивните вештини за лидерство

Истражувачки и аналитички центри

Продолжуваме со зајакнување на Центрите за истражување и анализа на 4-те политички партии во земјата.

Во соработка со ПИАЦ на ДУИ работевме со младите и ги зајакнувавме нивните вештини за лидерство, вклучување на граѓаните и комуникација со нив, и учество во процесите за креирање политики и донесување одлуки.Продолжуваме со зајакнување на Центрите за истражување и анализа на 4-те политички партии во земјата.

Галерија