Повик за апликации (ГИИ): Прашања и одговори

Мобилизатори на заедницата

Прашањата и одговорите поврзани со Повикот за апликации за грантови за иновативни иницијативи (ажурирани на 20 септември 2022 година) се достапни овде.

Галерија