Завршна прес конференција и панел дискусија ,, Да се реализира ветеното“


Големина на фонт

Во рамките на иновативната иницијатива ,, Да се реализира ветеното“, НВО ,,КХАМ“ Делчево ќе организира панел дискусија и завршен ПРЕС за медиумите. Целта е да заедно со граѓанските организации организации учесници на панелот се сумираат резултатите од спроведениот мониторинг на даденото предизборно ветување,, Донесување на стратегија за соработка со ГО 2022-2025“ и мобилизацијата за да даденото ветување се реализира.

КОГА

од: 07-04-2023 12:00

до: 07-04-2023 14:00

КАДЕ

Работна сала при НВО ,,КХАМ“ Делчево / Salla e punës pranë OJQ “KHAM” Dellçevë / Workroom at the NGO "KHAM" Delchevo

Останати настани

Панел дискусија посветена на политичкото рекламирање и интегритетот на изборите

Иновативни иницијативи - мобилизатори на заедницата , Јавни настани , Мобилизатори на заедницата

03-04-2024

Работилница за акредитирани набљудувачи на изборите

Иновативни иницијативи - мобилизатори на заедницата , Јавни настани , Мобилизатори на заедницата

30-03-2024

Панел дискусија: Зајакнување на соработката меѓу националните чинители за проценка на изборниот ризик во Северна Македонија

Иновативни иницијативи - мобилизатори на заедницата , Јавни настани , Мобилизатори на заедницата

27-03-2024