Легенда:
иницијативи кои се спроведуваат од мобилизатори
иницијативи спроведувани од страна на политичките подмладоци

Иницијативи кои што се спроведуваат

„Реконструкција“

види детали
Бидете ИНформирани, бидете ИН

види детали
Вакцинирај се

види детали
Дигитални амбасади за побезбедни Македонци во странство

види детали
Имаме вакво нешто

види детали
Комунална полиција, арт и хигиена

види детали
Мој простор

види детали
Национална конференција - Отворање на нови Центри - „Една Точка за Услуги“

види детали
Патот до успехот на младите научници

види детали
Родово еднакви, спортски здрави

види детали
Странски директни инвестиции во Македонија: Сон или реалност?

види детали
4F = згрижувачко семејство = фер семејство

види детали
„Македонско село“ Владата ќе го реформира во „Стартно село“

види детали
Национална иницијатива за платформа за учење преку Интернет

види детали
Младинско претставување и општествeно дејствување во општина Центар

види детали
„Скопје Бла Бла“

види детали
Аеродром за младите

види детали
Вклученост на лицата со попреченост во политиките

види детали
Гласам, значи постојам

види детали
Инклузивен Аеродром за сите

види детали
Како да се унапреди културниот живот во општина Сарај

види детали
ЛГБТИ Инклузивен град

види детали
Несоодветна патна инфраструктура на потегот каменолом Берович-Патишка Река во општина Сопиште

види детали
Отворените изборни листи како предуслов за транспарентни избори во земјата.

види детали
Подигање на свеста за форумот на жени

види детали
Теренско истражување „Потребите на граѓаните во општина Ѓорче Петров“

види детали
Урбан младински Чаир

види детали
Чисто Скопје

види детали
Младински ИТ центар

види детали
Одговорно општество, предизвик на новата ера

види детали
Перцепции и ставови на граѓаните за работата на општината

види детали
Создавање услови за безбеден и еколошки транспорт

види детали