Легенда:
иницијативи кои се спроведуваат од мобилизатори
иницијативи спроведувани од страна на политичките подмладоци

Иницијативи кои што се спроведуваат

Дефицитарни студии во Македонија

види детали
Од младината зависи!

види детали
Национална иницијатива за платформа за учење преку Интернет

види детали
Младите заедно силни

види детали