Легенда:
иницијативи кои се спроведуваат од мобилизатори
иницијативи спроведувани од страна на политичките подмладоци

Иницијативи кои што се спроведуваат

Од младината зависи!

види детали
УНЕСКО на дланка

види детали
Од младите за младите во Охрид

види детали
Охрид YOUTH HUB

види детали
Охрид 2024 година

види детали