Легенда:
иницијативи кои се спроведуваат од мобилизатори
иницијативи спроведувани од страна на политичките подмладоци

Иницијативи кои што се спроведуваат

Мој простор

види детали
Отворени листи – мојот глас за мојот претставник во парламентот

види детали
Реализирајте се. Не останувајте скромни!

види детали
Воспоставување на Национален регистар за лица со попреченост

види детали
”Кој што кочи?”- Спроведување на одредбите од законот за спречување и заштита од насилство врз жените и семејно насилство на локално ниво.

види детали
Skateland – Скејтленд Куманово

види детали
Вклученост на лицата со попреченост во политиките

види детали
Несоодветна патна инфраструктура на потегот каменолом Берович-Патишка Река во општина Сопиште

види детали
Чиста река за подобро здравје во Липково

види детали