Легенда:
иницијативи кои се спроведуваат од мобилизатори
иницијативи спроведувани од страна на политичките подмладоци

Иницијативи кои што се спроведуваат

„Дигиталниот пат кон подобра јавна администрација“

види детали
Мој простор

види детали
Зголемување на платата од 20-30%

види детали
МОЈ ДДВ

види детали
Гласам, значи постојам

види детали