Легенда:
иницијативи кои се спроведуваат од мобилизатори
иницијативи спроведувани од страна на политичките подмладоци

Иницијативи кои што се спроведуваат

„Заедно за подобра иднина“

види детали
„Младина за Дигитална Европска Младинска Картичка“

види детали
Мој простор

види детали
Младите за Велес (Youth4Veles)-Нацрт стратегија за младински центар

види детали