Чист Драгор за чиста Битола

Оваа иницијатива има за цел да ја подигне свеста за загадувањето на локалната река Драгор во општина Битола. Ќе се спроведе истражување со граѓаните со цел да се слушнат нивните ставови за тоа каков вид мерки треба да се предложат (во врска со постројки за третман на отпадни води, колектори, спроведување на законот, итн.) за подобрување на квалитетот на водата на реката Драгор. Резултатите ќе се користат за подготовка на изборната програма на партијата за претстојните локални избори