Отворените изборни листи како предуслов за транспарентни избори во земјата.

Иницијативата има за цел да го испита јавното мислење (преку истражување) за тоа како луѓето ги разбираат отворените списоци и кои се последиците врз гласачите, доколку се применат отворени списоци. Наодите, во форма на брошура, ќе бидат презентирани и споделени со јавноста. Ќе се организира и дебата со засегнатите страни. Заклучоците од дебатата и наодите од истражувањето ќе и бидат презентирани во партијата со цел да се отсликаат во сеопфатната партиската програма како и во програмата за претстојните локални избори.