„Младина за Дигитална Европска Младинска Картичка“

Оваа иновативна иницијатива ќе ги претстави придобивките кои произлегуваат за младите од Европската младинска картичка (ЕМК). Во рамките на иницијативата ќе се изготват промотивен мурал со цел да се промовира Европската младинска картичка, како и промотивни брошури, памфлети. Младите луѓе заинтересирани за оваа тема, ќе имаат шанса да се соберат и да дискутираат за придобивките од ЕМК.