Мали и диви депонии во Струга

2И има за цел да информира за проблемот со дивите депонии за отпад во општина Струга. Таа ќе се зафати со мапирање на дивите депонии и ќе ја подигне свеста за проблемот кај граѓаните и одговорните локални власти. Собраните докази и наодите со препораки ќе се користат за изборната програма на политичката партија во општина Струга