„Македонско село“ Владата ќе го реформира во „Стартно село“

Целта на 2I е да се следи спроведувањето на владиниот проект насочен кон трансформација на „македонското село“ во „почетно село“, што има за цел да обезбеди опкружување на младите претприемачи како „почетна“ заедница за започнување и воспоставување нивните бизниси. Со употреба на различни алатки, иницијативата ќе го процени нивото на свесност кај релевантната заедница за оваа владина иницијатива. Преку различни форми на вклучување во заедницата, вклучително и панел дискусии, герилски акции, брифинзи за печат, итн. 2I ќе придонесе за забрзување на процесот на спроведување и ќе ја зголеми јавната свест

Web page: https://macedonianstartupvillage.mk/