ЛГБТИ Инклузивен град

Оваа иницијатива ќе ја испита дискриминацијата во делови од општеството насочена кон ЛГБТ заедницата. Оваа иницијатива ќе се фокусира на зајакнување на принципот на еднакви можности, како и еднаков локален пристап и системска поддршка за целната група. Процесот на имплементација на оваа иницијатива вклучува истражување, вклучително и фокус групи со ЛГБТ-членови за изнаоѓање на најдобро решение за тековните проблеми, како и анализи за веќе постоечката законска рамка за овие прашања и интервјуа со претставници на јавноста и општината. Наодите во форми на предлози и заклучоци ќе бидат споделени со јавноста и со партијата со цел формирање позиција за програмата за локални избори за Град Скопје.