Како да се унапреди културниот живот во општина Сарај

Иницијативата се осврнува на недостатокот на можности за одржување на културни манифестации и ги истражува опциите и шансите за создавање на заеднички простор за културни настани во општина Сарај. 2И ќе обезбеди инклузивна платформа со цел релевантните засегнати страни да можат да разговараат и да придонесат во дефинирањето на посакуваните решенија и придобивки за заедницата во оваа област. Со поддршка на искусен олеснувач, клучните засегнати страни ќе работат заедно за да подготват Акциски план со кој ќе се постави клучната пресвртница во насока на формирање на Центар за култура. Откако ќе се финализира, Акцискиот план ќе биде претставен пред локалните власти, одлучувачите и пошироката јавност (на локалните ТВ станици, социјалните медиуми), со што ќе го подготви теренот за политичката понуда на претстојните локални избори во 2021 година