Вклученост на лицата со попреченост во политиките

Иницијативата има за цел да ја отвори темата за континуирана соработка на лицата со попреченост со политичките партии. 2И ќе помогне во воспоставувањето на веб-страница достапна за лица со попреченост која ќе содржи релевантни информации за: образование, пристап до точни податоци, комуникација, соработка со лицата со попреченост, итн. Веб-страницата ќе биде јавна и достапна за сите, но ќе биде и дел од изборната кампања на партијата за локалните избори 2021 година. Партијата ќе ја одржува страницата и по 2И, и на овој начин се надеваме дека ќе ги инспирираме другите политички партии да бидат поотворени кон лицата со попреченост.