2. Реализирани активности за изградба на Регионалниот центар за дијалог - Преспа форум