1.Буџет потрошен за оперативниот план за активни мерки за вработување за 2020 година наспроти одобрениот