Трета викенд работилница со мобилизаторите на заедницата