1ва работилница со втората Академија за јавни политики

Млади од политички партии

Нашата прва работилница со втората генерација на Академија за јавни политики се одржа од 19-21 март во Велес.

Нова генерација со нова енергија, така го започнавме нашиот прв ден.

Иако учесниците доаѓаат од 9 различни политички партии во нашата земја, тие беа толку ангажирани и желни да научат нови работи.

Преку оваа работилница имавме задоволство да бидеме водени и обучени од различни национални и меѓународни обучувачи.

Целокупниот концепт беше да се научи повеќе за политичкиот систем во и надвор од нашата земја, како и вклученоста на заедницата во идентификување на проблемите на локално ниво и креирање на политики.

Галерија