Втора работилница - Мобилизатори на заедницата, втора генерација

Мобилизатори на заедницата, Работилници и обуки

Имавме многу продуктивен викенд.

Втората генерација на мобилизатори на заедницата беа толку активни и заинтересирани да научат и да откријат нови работи за нивната нова улога во општеството.

Сега кога се знаевме, интерактивноста и групната енергија беа на високо ниво.

Преку различни методи и практики го елабориравме делот за мобилизација и каде треба да се фокусираат.

Нивната улога е како мост што ги поврзува двете страни на приказната, владата и заедницата.

Чекор по чекор тие одлучија која мерка ќе ја следат и како да ги подготват своите планови за мониторинг.

Од април тие ќе започнат активно да ги следат и мониторират нивните мерки.

Галерија