1ва Работилница од 2-та генерација Мобилизатори на заедницата

Мобилизатори на заедницата, Работилници и обуки

Драго ни е што се вративме во одржување на нашите работилници со физичко присуство.

Овој пат сме собрани на нашата прва средба и работилница со втората генерација на мобилизатори во заедницата.

Ова година имаме 26 мобилизатори.

На ова работилница поминавме време се запознавајќи се, објаснувајќи ја улогата на еден мобилизатор во заедницата, читајќи и запознавајќи се со Програмата на Владата за 2020-2024.

Како што минуваа сесиите, учесниците беа повеќе свесни за нивната должност и ангажман во овој проект и кој процес треба да го следат.

Исто така, тие научија за процесот на следење и мониторирање и кои алатки треба да ги користат.

До следната работилница тие треба да дефинираат кое ветување на владата ќе го следат и нивниот план за следење.

Галерија