Резиме од дискусијата на тркалезната маса за родовата застапеност во македонската политика

Зајакнати институции спроведуваат фер и ефикасни изборни процеси, Јавни настани, Мобилизатори на заедницата

Вчера, во Скопје се одржа тркалезна маса насловена „Родовата застапеност во изборите и политичките процеси во Северна Македонија: научени лекции и препораки за парламентарните избори во 2024 година“. Овој клучен настан, во организација од ИФЕС и со поддршка од Владата на Швајцарија, ги истакна тековните напори за зајакнување на родовата еднаквост во политичката сфера.

Како директорка на ИФЕС во Северна Македонија, Јоана Козма го отвори настанот со воведните структурни забелешки. Нејзиниот говор ги нагласи основните цели на сеопфатниот Извештај за којшто се дискутираше на форумот.

Главната тема на настанот беше презентацијата на Флоренс Гану, меѓународна консултантка за родови прашања. Нејзиното детално објаснување на Извештајот и препораките за стратегии за подобрување на политичкото учество на жените беше многу инспиративно, особено за претстојните парламентарни избори.

Тркалезната маса имаше дел на прашања и одговори, негувајќи средина на отворен дијалог и конструктивни дискусии. Завршните зборови укажуваа на иднина полна со надеж и проактивност на полето на родовата застапеност во политиката.

Настанот заврши со сесија за вмрежување, обезбедувајќи вредна можност за присутните да воспостават врски, да споделуваат идеи и да ги постават темелите за идни соработки и иницијативи.

Резиме од дискусијата на тркалезната маса за родовата застапеност во македонската политика

Галерија