Размислувања за гласање преку интернет : Преглед за носители на одлуки во доменот на избори

Истражувачки и аналитички центри

Технологиите можат да ги зајакнат изборните процеси ако внимателно се разработат и спроведат. Со вакви процеси не треба да се брза заради огромните последици ако евентуално се случи неуспех. Оттука, пред воведување на ваков систем задолжително е подготовка на анализа односно физибилити студија и испробување на новата технологија во помала изборна единица, пред да се воведе со целосен опфат. Ова е само една препорака како дел од новата публикација од серијата документи изработени од ИФЕС која дава кратко резиме на системите кои се користат во светот; „Размислувања за гласање преку интернет: Преглед за носители на одлуки во доменот на избори“.

Целосната публикација може да ја прочитате на следниов линк: Размислувања за гласање преку интернет : Преглед за носители на одлуки во доменот на избори

 

Галерија