80 од пластичните шишиња завршуваат во депонии и океани