Производството на пластични шишиња на годишно ниво создава 2.5 милиони тони јаглерод диоксид