Панел дискусија на тема: Дигитални амбасади за побезбедни Македонци во странство