Намалената едукација и технологијата претставува голема пречка во социјализирањето