Што мислат младите за младинските центри каде што тие се уште не се отворени?