ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА СТУДИЈА ЗА ИЗВОДЛИВОСТ И ПАТОКАЗ ЗА ФОРМИРАЊЕ ЦЕНТАР ЗА ОБУКИ ЗА ИЗБОРИТЕ