Предизвици со кои младите се соочуваат со онлајн наставата