Најстарата населба има само еден парк и една спортска сала, податок што е разочарувачки за младите