Најголемиот проблем во една од најстарите населби во Скопје е фактот што исчезнува