Втор дел на обуката за видео продукција со мобилизатори на заедницата


Големина на фонт

Сакаме да споделиме со вас дека овој викенд 25-26 јули беше многу продуктивен и полн со активности.

Се сретнавме пак со мобилизаторите на заедницата во едена два-дневна обука за вториот дел на обуката за видео продукција.

During this training they learned more about the practical side of shooting a video, the tips and tricks you should pay attention to. After the video was shot, the hardest part took the stage –  editing of recorded frames.  It was a quite hard process of synchronizing everything:  the visual part, the sound and the order of how it should be presented.

За време на овој тренинг, тие научија повеќе за практичната страна на снимање видео, советите и триковите на кои треба да обрнете внимание. По снимањето на видеото, најтежокиот дел се појави на сцената – уредување на снимени квадри. Беше доста тежок процес за синхронизирање на сè: визуелниот дел, звукот и редоследот на тоа како треба да се претстави.

Понатаму, тие разговараа за процесот на набудување и мерките што ги следеа за време на пандемијата.

Едвај чекаме да видиме како ќе изгледа процесот на набудување и снимање видео во блиската иднина.

КОГА

од: 25-07-2020 10:00

до: 26-07-2020 15:00

КАДЕ

Hotel Panoramika

Галерија

Останати настани

Панел дискусија посветена на политичкото рекламирање и интегритетот на изборите

Мобилизатори на заедницата

03-04-2024

Работилница за акредитирани набљудувачи на изборите

Мобилизатори на заедницата

30-03-2024

Панел дискусија: Зајакнување на соработката меѓу националните чинители за проценка на изборниот ризик во Северна Македонија

Мобилизатори на заедницата

27-03-2024