Четврта работилница со мобилизатори на заедницата


Големина на фонт

Со цел да се развијат капацитетите на младите, претставниците на невладините организации (НВО) за јавно учество и ангажман во заедницата, од 2 до 4 декември ќе се одржи четвртата и финална работилница со мобилизаторите на заедницата. Акцентот на работилницата ќе биде во пристапот и техниките за мобилизација на заедницата повикувајќи ги на одговорност политичките партии за изборните локални ветувања во 2021 г. и степенот на спроведување кој е предвиден за реализација на овие изборни ветувања од страна на избраните претставници на локалната власт.

Конкретните цели на оваа работилница вклучуваат:

– зголемување на теоретското знаење и разбирање на активистите на НВО-та како мобилизатори на заедницата за концепти како што мобилизација на заедницата, ангажман на заедницата, транспарентност и отчетност на избраните јавни функционери;

– развивање на компетенциите на активистите на НВО-та за мобилизирање и ангажирање во заедницата;

– збогатување на активистите на НВО-та како мобилизатори на заедницата со знаења, вештини и ставови за вршење на основни анализи на работата на локалните власти;

– опремување на мобилизаторите на заедницата со алатки за мониторирање и мерење на перформансите.

КОГА

од: 02-12-2022 10:00

до: 04-12-2022 14:00

КАДЕ

Хотел Меркур, Тетово / Hotel Mercure, Tetovo

Останати настани

Панел дискусија посветена на политичкото рекламирање и интегритетот на изборите

Мобилизатори на заедницата , Работилници и обуки

03-04-2024

Работилница за акредитирани набљудувачи на изборите

Мобилизатори на заедницата , Работилници и обуки

30-03-2024

Панел дискусија: Зајакнување на соработката меѓу националните чинители за проценка на изборниот ризик во Северна Македонија

Мобилизатори на заедницата , Работилници и обуки

27-03-2024