Едукативна работилница: Меѓуетничка интеграција на локално ниво


Големина на фонт

Оваа едукативна работилница е посветена на тоа како да се постигне подобра меѓуетничка интеграција

Дневен ред за 24 декември 2021 година

15:30- 16:00 часот
Регистрација на учесници
(Според протоколите за заштита од Ковид-19, сите учесници мора да покажат потврда дека примиле две дози вакцина)

16:00 – 16:15 часот
Отворање на едукативната работилница – Хулија Акиова

16:15 – 16:30 часот
Презентација на активностите спроведени во рамките на иновативната иницијатива – Јалцн Неџипов

16:30 – 17:00 часот
Презентација „Како до подобра меѓуетничка интеграција“ – Голобинка Георгиева

17:00 – 17:30 часот
Групна работа – Родители и наставници

17:30 – 18:00 часот
Презентација по работни групи

18.00-18.30 часот
Заклучоци, евалуација на препораки – Хулија Акиова

18.30 часот
вечера

20.00 часот
Заминување

///

Дневен ред за 25 декември 2021 година

13:00- 13:15 часот
Регистрација на учесници
(Според протоколите за заштита од Ковид-19, сите учесници мора да покажат потврда дека примиле две дози вакцина)

13:15 – 15:00 часот
Образовна социјализација на деца од различни етнички заедници, дружење на родители од различни етнички заедници (Хулија Акиова)

15.00 часот
Заминување

КОГА

од: 24-12-2021 15:30

до: 25-12-2021 15:00

КАДЕ

Hotel Amor, Kochani

Останати настани

Панел дискусија посветена на политичкото рекламирање и интегритетот на изборите

Мобилизатори на заедницата

03-04-2024

Работилница за акредитирани набљудувачи на изборите

Мобилизатори на заедницата

30-03-2024

Панел дискусија: Зајакнување на соработката меѓу националните чинители за проценка на изборниот ризик во Северна Македонија

Мобилизатори на заедницата

27-03-2024