Герила Акција: Црвен картон за дивите депонии во Шуто Оризари


Големина на фонт

Во рамките на иновативната иницијатива „Црвен картон за дивите депонии во Шуто Оризари“, граѓанската организација Инјицијатива за развој и инклузија на заедниците ИРИЗ организира герила акција. Целта на настанот е преку креативна акција да се подигне свества на градските власти за потребата од расчистување на дивата депонија која што се наога во самата општина и која што преставува голем проблем за здрава околина и здрав живот на граѓаните на општина Шуто Оризари.

КОГА

од: 14-03-2023 12:00

до: 14-03-2023 14:00

КАДЕ

Пред главен влез на Град Скопје / Para hyrjes kryesore të Qytetit të Shkupti / In front of the main entrance of the City of Skopje

Останати настани

Панел дискусија посветена на политичкото рекламирање и интегритетот на изборите

Иновативни иницијативи - мобилизатори на заедницата , Јавни настани , Мобилизатори на заедницата

03-04-2024

Работилница за акредитирани набљудувачи на изборите

Иновативни иницијативи - мобилизатори на заедницата , Јавни настани , Мобилизатори на заедницата

30-03-2024

Панел дискусија: Зајакнување на соработката меѓу националните чинители за проценка на изборниот ризик во Северна Македонија

Иновативни иницијативи - мобилизатори на заедницата , Јавни настани , Мобилизатори на заедницата

27-03-2024