Јавна дебата: „Како граѓаните од општина Јегуновце се мобилизираат и вклучуваат во процесите на одлучување и креирање на локални политики“


Големина на фонт

Во рамките на иновативната иницијатива „Шанса за младите – Сега“, граѓанската организација ЛАГ СКАРДУС од Јегуновце ќе реализира завршен настан од иницијативата. Целта е да се сумираат резултатите од проектот, но и да се отвори дискусија за мобилизацијата и вклучувањето на жителите од општина Јегуновце во процесите на одлучување и креирање на локални политики важни за граѓаните од општина Јегуновце.

КОГА

од: 21-03-2023 11:00

до: 21-03-2023 13:00

КАДЕ

Основно Училиште „Симче Настовски“ - с. Вратница / Primary School "Simche Nastovski" – v. Vratnica

Останати настани

Панел дискусија посветена на политичкото рекламирање и интегритетот на изборите

Иновативни иницијативи - мобилизатори на заедницата , Јавни настани , Мобилизатори на заедницата

03-04-2024

Работилница за акредитирани набљудувачи на изборите

Иновативни иницијативи - мобилизатори на заедницата , Јавни настани , Мобилизатори на заедницата

30-03-2024

Панел дискусија: Зајакнување на соработката меѓу националните чинители за проценка на изборниот ризик во Северна Македонија

Иновативни иницијативи - мобилизатори на заедницата , Јавни настани , Мобилизатори на заедницата

27-03-2024