Tret вебинар со Академијата за јавни политики


Големина на фонт

10-ти јуни беше денот кога се одржа нашиот трет вебинар со учесниците на Академијата за јавни политики.

Овој вебинар го започнавме на поинаков начин, со вклучување на вежби и поделување на учесници во мали групи. Со овие вежби се потрудивме да направиме краток осврт  на важноста на кратките документи за политики, нивните типови и чекорите на нивното создавање.

Како продолжение на ова, ја разработивме новата тема на вебинарот што беше „Кратки документи за политики во партиски програми“.

Преставниците на политичките подмладоци ги споделиа своите мислења и искуства во врска со темата и нивното гледиште како да се вклучат кратките документи за политики во нивните програми на политичките парти.

КОГА

од: 10-06-2020 18:00

до: 10-06-2020 20:00

КАДЕ

Галерија

Останати настани

Панел дискусија посветена на политичкото рекламирање и интегритетот на изборите

Млади од политички партии

03-04-2024

Работилница за акредитирани набљудувачи на изборите

Млади од политички партии

30-03-2024

Панел дискусија: Зајакнување на соработката меѓу националните чинители за проценка на изборниот ризик во Северна Македонија

Млади од политички партии

27-03-2024