Тренинг за снимање и видео продукција


Големина на фонт

Во рамки на процесот на зајакнување на капацитетите на Мобилизаторите на заедницата, тимот на проектот ќе организира тренинг за снимање видеа и продукција на истите.

Специлијазираниот тренинг за Видео продукција опфаќа теоретско и практично учење

КОГА

од: 11-06-2021 16:00

до: 13-06-2021 14:00

КАДЕ

TBC

Галерија

Останати настани

Панел дискусија: „Кодекс на однесување – Борба против насилството врз жените во политиката и во изборните процеси”

Мобилизатори на заедницата

11-06-2024

Панел дискусија посветена на политичкото рекламирање и интегритетот на изборите

Мобилизатори на заедницата

03-04-2024

Работилница за акредитирани набљудувачи на изборите

Мобилизатори на заедницата

30-03-2024